BREAKING !! : สัญญาณดีหรือไม่ !? เงินเฟ้อในผู้ผลิตของจีนหรือดัชนี PPI เริ่มชะลอตัวลงแล้ว หลังจากพุ่งทำ New High ในเดือนพฤษภาคม ส่วนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็เริ่มคงที่แล้วเช่น

ล่าสุดอัตราเงินเฟ้อจากหน้าประตูโรงงานของจีนหรือก็คือดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือนมิถุนายนเริ่มลดลงจ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker