BREAKING !! : ยกระดับ Big Data ! การปราบปราม Didi Global Inc. ที่ทำให้สูญเสียมูลค่าไปกว่า 6 แสนล้านบาทนั้น แท้จริงแล้วเป็นเรื่องของการควบคุม Big Data เพื่ออนาคตที่จีนจะก้าวข้ามสหรัฐฯ !

ไม่นานหลังจากทางการจีนสั่งลบ App ของ Didi Global Inc. ออกจาก App Store และทำให้บริษัทสูญเสียมูลค่าไป […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker