BREAKING !! : พุ่งเกือบ 600% แล้ว ! ล่าสุดค่าขนส่งสินค้าทั่วโลกยังคงพุ่งสู่ระดับ All Time High ใหม่ โดยการขนส่งสินค้าจากจีนไปยังยุโรปพุ่งเกือบ 6 เท่าจากปี 2020

ล่าสุดมีรายงานว่าค่าขนส่งทางเรือยังคงพุ่งขึ้นสู่ All Time High ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยการขนส่งทางเรือ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker