BREAKING !! : ยังไม่สนับสนุน Crypto ! ล่าสุด Bank of Thailand ออกแถลงการณ์ว่า ยังไม่สนับสนุนในการใช้ Digital asset รวมถึง Bitcoin และ Ether เป็นตัวกลางในการชำระเงิน ขณะที่ ก.ล.ต. ออกแถลงการณ์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

error: Original Content By World Maker