ECONOMY : ยังไม่พร้อมเปิดเผยกรอบเวลา QE Tapering ! ผลการประชุม FED เมื่อคืนนี้ออกมาว่าคณะกรรมการยังไม่พร้อมสำหรับการเปิดเผยกรอบเวลาที่จะลดระดับการซื้อพันธบัตร

ผลการประชุม FED เมื่อคืนนี้ระบุว่าคณะกรรมการ FOMC ไม่พร้อมที่จะแจ้งกรอบเวลาสำหรับการทำ QE Tapering เ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker