ECONOMY : ยังไม่พร้อมเปิดเผยกรอบเวลา QE Tapering ! ผลการประชุม FED เมื่อคืนนี้ออกมาว่าคณะกรรมการยังไม่พร้อมสำหรับการเปิดเผยกรอบเวลาที่จะลดระดับการซื้อพันธบัตร

error: Original Content By World Maker