ECONOMY : ค่าเช่าบ้านพุ่งสูงกว่าก่อนเกิดวิกฤต ! ตอนนี้แม้แต่ราคาค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ ก็พุ่งสูงกว่าระดับก่อนการระบาดของ COVID-19 ไปแล้ว และยังมีแนวโน้มจะพุ่งขึ้นต่อไปอีก

ล่าสุด Bloomberg รายงานว่าค่าใช้จ่ายในการเช่าบ้านในเมืองต่าง ๆ ทั่วสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นและยังมีแนวโน้ม […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker