BREAKING !! : แบนอีกแล้ว ! ล่าสุด Barclays ซึ่งเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่จากอังกฤษได้สั่งระงับการโอนเงินไปยัง Binance เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัย

error: Original Content By World Maker