ECONOMY : ขาดดุลมากเป็นประวัติการณ์ ! ตัวเลขประจำเดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงขาดดุลการค้ามากเป็นอันดับ 2 ในประวัติศาสตร์

การนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าการส่งออกทำให้ตัวเลขการค้าประจำเดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ ออกมาขาดดุลม […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker