ECONOMY : คำเตือนใหม่ ! Lawrence Summers อดีตรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เตือนถึงความน่ากลัวของราคาบ้านและตั้งคำถามเกี่ยวกับการซื้อพันธบัตรจำนองบ้านของ FED

error: Original Content By World Maker