BREAKING !! : IMF ออกคำเตือน ! FED อาจจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยภายในปลายปี 2022 และทำ QE Tapering ก่อนในช่วงต้นปี ซึ่งเร็วกว่าคาดการณ์ก่อนหน้านี้

error: Original Content By World Maker