ECONOMY : สูงสุดในรอบ 42 ปี ! ราคาต้นทุนผู้ผลิตในสหรัฐฯ พุ่งสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1979 ขณะที่การผลิตยังขยายตัวต่อเนื่อง นี่เป็นสัญญาณของเงินเฟ้อที่ชัดเจนหรือไม่ ?

ล่าสุดรายงานราคาต้นทุนผู้ผลิตในสหรัฐฯ พุ่งสูงสุดตั้งแต่ปี 1979 หรือสูงสุดในรอบถึง 42 ปีแล้ว ขณะเดียว […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker