ECONOMY : กว่า 4 ล้านล้านดอลลาร์ ! นั่นคือตัวเลขความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก COVID-19 ภายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว

กว่า 4 ล้านล้านดอลลาร์ ! ใช่แล้วท่านอ่านไม่ผิดหรอกครับ นั่นคือตัวเลขความเสียหายทางเศรษฐกิจโลกที่เกิด […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker