DIGITAL CURRENCY : สัญญาณดีหรือไม่ ? ธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง Morgan Stanley ประกาศซื้อหุ้น Grayscale Bitcoin Trust กว่า 28,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1.3 ล้านดอลลาร์

นี่อาจจะเป็นข่าวดีในระยะกลางและระยะยาวต่อตลาด Crypto ก็ได้ ! เนื่องจากตามเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการก […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker