DIGITAL CURRENCY : สัญญาณดีหรือไม่ ? ธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง Morgan Stanley ประกาศซื้อหุ้น Grayscale Bitcoin Trust กว่า 28,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1.3 ล้านดอลลาร์

error: Original Content By World Maker