COVID-19 : ความเสี่ยงใหม่ !? ไวรัสสายพันธ์ุ Delta อาจกลายเป็นปัจจัยที่ขัดขวางการฟื้นตัวในช่วงหน้าร้อนของยุโรป

ล่าสุดนี้มีรายงานออกมาว่าไวรัสสายพันธุ์ Delta แพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์จากอังกฤษประมาณ 1.4 เท่า […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker