TECHNOLOGY : CEO ของ Intel กล่าวว่าปัญหาการขาดแคลน Semiconductor จะลดลงในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ แต่จะใช้เวลาถึงปี 2023 กว่าจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ที่ดี

error: Original Content By World Maker