BREAKING !! : ร่วงอีก !? JPMorgan ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกกล่าวว่าการขายหุ้น Grayscale จะเป็นปัจจัยเชิงลบเพิ่มเติมต่อตลาด Bitcoin และบริษัทยังคงมองแนวโน้มเป็นตลาดหมี ซึ่งราคาอาจร่วงได้ถึง 25,000 ดอลลาร์

error: Original Content By World Maker