BREAKING !! : วิกฤตหนี้หายนะ ! ล่าสุด Janet Yellen กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จำเป็นต้องต่ออายุการเพิ่มวงเงินหนี้และหลีกเลี่ยงการผิดชำระหนี้ในระบบ เพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้นจะเป็น “หายนะ” ต่อระบบการเงินโลก

error: Original Content By World Maker