BREAKING !! : วิกฤตหนี้หายนะ ! ล่าสุด Janet Yellen กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จำเป็นต้องต่ออายุการเพิ่มวงเงินหนี้และหลีกเลี่ยงการผิดชำระหนี้ในระบบ เพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้นจะเป็น “หายนะ” ต่อระบบการเงินโลก

ถือเป็นอีก 1 สัญญาณเตือนที่มองข้ามไม่ได้เลยทีเดียว หลังจาก Janet Yellen รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker