BREAKING !! : อาหารแพง ! ล่าสุดผลกระทบจากเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ได้ถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภค โดยร้านอาหารปรับขึ้นราคาประมาณ 5% ภายในไม่กี่สัปดาห์

หลังจากที่เราได้รายงานไปก่อนหน้านี้ว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์และวัตถุดิบต่าง ๆ รวมถึงอาหารได้เพิ่มขึ้นอย่ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker