BREAKING !! : อีกก้าวของ CBDC ! ล่าสุดธนาคารเพื่อการ ชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) ซึ่งมีฉายาว่า “ธนาคารกลางของโลก” ออกมาแถลงให้การสนับสนุน CBDC อย่างเต็มที่ พร้อมประกาศก้อง Big Tech จะไม่ใช่ผู้ควบคุมระบบการเงินใหม่

error: Original Content By World Maker