BREAKING !! : อีกก้าวของ CBDC ! ล่าสุดธนาคารเพื่อการ ชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) ซึ่งมีฉายาว่า “ธนาคารกลางของโลก” ออกมาแถลงให้การสนับสนุน CBDC อย่างเต็มที่ พร้อมประกาศก้อง Big Tech จะไม่ใช่ผู้ควบคุมระบบการเงินใหม่

ข่าวนี้ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญและชัดเจนมากของการออก CBDC ซึ่งเป็น Centralized Finance (Cefi) ! โดยล่า […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker