BREAKING !! : ยอดขายสวนทางราคา ! ล่าสุดยอดขายบ้านมือ 2 ในสหรัฐฯ ลดลงต่อเนื่อง 4 เดือนติดต่อกัน ขณะที่ราคาพุ่งขึ้นสู่ All Time High และยังมีแนวโน้มพุ่งต่อไปอีกสักระยะ

ยอดขายบ้านมือ 2 ในสหรัฐฯ ลดลงเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกันในเดือนพฤษภาคม ขณะที่ราคายังคงพุ่งสูงขึ้นและยอด […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker