COVID-19 : ระงับไม่มีกำหนด ! ล่าสุดอินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่สุดของโลกประกาศว่ามาตรการระงับการส่งออกวัคซีนจะยังมีต่อไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าผู้คนส่วนใหญ่ภายในประเทศจะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

ล่าสุดอินเดียประกาศว่าจะระงับการส่งออกวัคซีนป้องกัน COVID-19 จนกว่าผู้คนในประเทศจะได้รับการฉีดวัคซีน […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker