BREAKING !! : เกทับ ! Bank of England กล่าวว่า CBDC ของอังกฤษซึ่งมีชื่อว่า ‘Britcoin’ จะมีประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมมากกว่า Bitcoin หลายหมื่นเท่า !

error: Original Content By World Maker