BREAKING !! : ปั่นกระแสโทษจีนมานาน ! แต่ล่าสุดเริ่มหน้าแห้งซะเอง หลักฐานใหม่จากสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกากำลังบ่งชี้ว่า COVID-19 เกิดขึ้นในประเทศตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสปี 2019 ก่อนที่ทั่วโลกจะรับรู้ว่าเกิดขึ้นในจีนเสียอีก

ดูเหมือนว่าสิ่งที่สหรัฐฯ และสื่อลิ่วล้อฝั่งตะวันตกพยายามจะปั่นกระแสความเกลียดชังและกล่าวโทษประเทศจีน […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker