BREAKING !! : World Bank ไม่เอาด้วย ! หลังจาก IMF ประกาศถึงความเสี่ยงของประเทศ El Salvador ในการใช้ Bitcoin เป็นสกุลเงินหนึ่งของประเทศ ล่าสุด World Bank ก็ปฎิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากปัญหาเรื่องความโปร่งใสของตลาด

ล่าสุด World Bank ได้ออกมาปฏิเสธคำขอของประเทศ El Salvador สำหรับการช่วยเหลือทางด้านเทคนิคในการใช้ Bi […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker