BREAKING !! : World Bank ไม่เอาด้วย ! หลังจาก IMF ประกาศถึงความเสี่ยงของประเทศ El Salvador ในการใช้ Bitcoin เป็นสกุลเงินหนึ่งของประเทศ ล่าสุด World Bank ก็ปฎิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากปัญหาเรื่องความโปร่งใสของตลาด

error: Original Content By World Maker