BREAKING !! : สูงสุดในรอบ 10 ปี ! อัตราเงินเฟ้อของแคนาดาพุ่งสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2011 ส่วน Core CPI อยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2009

error: Original Content By World Maker