ECONOMY : อนาคตคือจีน ! ล่าสุด BlackRock Inc. บริษัทด้านการจัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังจะเข้าควบคุมธุรกิจกองทุนรวมในจีนโดยถือหุ้น 100%

ใครก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสของประเทศจีนนั้นกำลังมาแรงมาก ๆ และล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของโล […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker