BREAKING !! : วุฒิสภาสหรัฐฯ ใกล้จะเสร็จสิ้นขั้นตอนสุดท้ายของการออกกฏหมายมูลค่ากว่า 2.4 แสนล้านดอลลาร์เพื่อต่อต้านจีนแล้ว

วุฒิสภาสหรัฐฯ ใกล้จะเสร็จสิ้นขั้นตอนสุดท้ายแล้ว สำหรับการออกกฎหมายมูลค่ารวมกว่า 2 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker