BREAKING !! : CBDC ใกล้เข้ามาอีกก้าวแล้ว ! ล่าสุด Bank of England กำลังจำลองการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อเปลี่ยนทุนสำรองและเงินฝากของลูกค้ารายย่อยไปสู่ Central Bank Digital Currency ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็น Stablecoin ตามที่เราได้กล่าวไปแล้ว

Bank of England (BOE) ระบุในเอกสารอภิปรายล่าสุดเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าเงินฝากของผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ธ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker