ECONOMY : Janet Yellen กล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และ FED ขณะที่ Biden ควรผลักดันมาตรการมูลค่า 4 ล้านล้านดอลลาร์ต่อไป

error: Original Content By World Maker