ECONOMY : Janet Yellen กล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และ FED ขณะที่ Biden ควรผลักดันมาตรการมูลค่า 4 ล้านล้านดอลลาร์ต่อไป

Janet Yellen รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่าประธานาธิบดี Joe Biden ควรผลักดันแผนการใช้จ่าย 4 ล […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker