BREAKING !! : ด่วน ! ล่าสุดอินโดนีเซียกำลังวางแผนการรวมกลุ่มทางการเงินที่ใหญ่ขึ้นด้วยระบบ Blockchain และ Stablecoin ที่ใช้ทองคำเป็นสินทรัพย์หนุนและสามารถแลกเป็นทองคำจริงได้

error: Original Content By World Maker