BREAKING !! : ด่วน ! องค์การแรงงานระหว่างประเทศกล่าวว่าเศรษฐกิจโลกจะยังคงขาดแคลนการจ้างงาน 75 ล้านตำแหน่งในปีนี้และ 23 ล้านตำแหน่งในปีหน้าโดยเฉพาะในประเทศที่มีรายได้ต่ำ และความไม่เท่าเทียมกันจะมากขึ้น

แถลงการณ์ล่าสุดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization : ILO) ระบุว่าการระบา […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker