BREAKING !! : ด่วน ! ล่าสุดธนาคารกลางยุโรปเตือนว่าประเทศใดที่ไม่ยอมออก Central Bank Digital Currency (CBDC) เป็นของตนเองจะตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะสูญเสียอำนาจควบคุมระบบการเงินภายในประเทศ

error: Original Content By World Maker