BREAKING !! : ด่วน ! ล่าสุดธนาคารกลางยุโรปเตือนว่าประเทศใดที่ไม่ยอมออก Central Bank Digital Currency (CBDC) เป็นของตนเองจะตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะสูญเสียอำนาจควบคุมระบบการเงินภายในประเทศ

ล่าสุดธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ได้ออกเตือนถึงประเทศที่ตัดสินใจจะไม่เปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลเป็นของตนเอง […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker