BREAKING !! : ด่วน ! องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ยืนยันวัคซีน Sinovac ของจีนสำหรับการใช้งานในทั่วโลกแล้ว หลังจากที่วันก่อนเราพึ่งรายงานไปว่ามันมีประสิทธิภาพกว่า 94% ในโลกของความเป็นจริง

หลังจากที่เราพยายามรายงานข่าวในโลกแห่งความเป็นจริงที่ไม่ใช่แค่การทดลองทางคลินิก และถูกคนบางกลุ่มโจมต […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker