BREAKING !! : ด่วน ! ล่าสุดอดีตเจ้าหน้าที่ของ PBOC กล่าวกับ Xinhua ว่าการแข็งค่าของเงินหยวนเมื่อเทียบกับดอลลาร์จะไม่คงอยู่ในระยะยาว

error: Original Content By World Maker