BREAKING !! : ด่วน ! ECB เปิดเผยคาดการณ์ที่จะ คงเส้นทางการซื้อพันธบัตรที่สูงขึ้น ในช่วงฤดูร้อนขณะที่นักวิเคราะห์ ยังคงพูดถึงความคลุมเครือในเรื่องนี้

ธนาคารกลางยุโรปได้เพิ่มความหวังของนักเศรษฐศาสตร์และนักลงทุนที่คาดว่า ECB จะขยายการซื้อพันธบัตรฉุกเฉิ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker