BREAKING !! : ด่วน ! ญี่ปุ่นเตรียมขยายมาตรการฉุกเฉินไปจนกว่าจะถึง 1 เดือนก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก และหากไม่สามารถควบคุมได้ก็อาจต้องยกเลิกการแข่งขันซึ่งอาจสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม

รัฐบาลญี่ปุ่นแนะนำให้ขยายสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งรวมถึงโตเกียวและเมืองใหญ่อื่น ๆ เนื่องจาความพยายามควบคุ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker