BREAKING !! : ด่วน ! อัตราค่าขนส่งทางเรือจากเอเชียไปยังยุโรปได้พุ่งขึ้นสู่ระดับ All Time High เหนือ 10,000 ดอลลาร์ !! และเมื่อเทียบจากปีที่แล้วพบว่าตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นกว่า 480%

ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสินค้าโดยเรือคอนเทนเนอร์จากเอเชียไปยังยุโรปได้พุ่งสูงกว่า 10,000 ดอลลาร์เป […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker