BREAKING !! : ด่วน ! สมาชิกคนสำคัญของ FED กล่าวว่าการพูดคุยเกี่ยวกับ QE Tapering จะเริ่มขึ้นในการประชุมครั้งต่อไปถ้าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่ธนาคารกลางแห่งอื่น ๆ ก็มีความเคลื่อนเช่นกัน

ล่าสุดผู้กำหนดนโยบายคนสำคัญของ FED กล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ธนาคารกลางจะเริ่มหารือเกี่ยวกับแผนการลด […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker