BREAKING !! : ด่วน ! การสำรวจล่าสุดของสมาคมนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจแห่งชาติสหรัฐฯ ระบุว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี

error: Original Content By World Maker