BREAKING !! : ด่วน ! ธนาคารกลางจีนกล่าวว่าจะรักษาเงินหยวนให้มีเสถียรภาพโดยพื้นฐาน หลังจากมีคำแนะนำว่าควรยอมให้มีการแข็งตัวขึ้นเพื่อชดเชยปัญหาเงินเฟ้อ

ล่าสุด The People’s Bank of China (PBOC) กล่าวว่าจะรักษาอัตราแลกเปลี่ยนของเงินหยวนไว้ที่ระดับ “มีเสถ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker