BREAKING !! : ด่วน ! กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศแผนอัตราภาษีขั้นต่ำสำหรับนิติบุคคลทั่วโลกที่ 15% ลดลงจาก 21% ในร่างข้อเสนอก่อนหน้านี้

สหรัฐฯ เปิดเผยแผนเรียกเก็บภาษีขั้นต่ำสำหรับนิติบุคคลทั่วโลกที่ 15% ซึ่งน้อยกว่า 21% ที่เสนอไว้ก่อนหน […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker