BREAKING !! : ด่วน ! ผู้ว่าการในหลายรัฐกำลังจะยกเลิกสวัสดิการว่างงานที่จ่ายเงิน 300 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ ขณะที่ FED เริ่มมีการพูดคุยเกี่ยวกับ QE Tapering

เริ่มต้นในรัฐ Montana ที่ผู้ว่าการรัฐซึ่งหมดหนทางที่จะเติมเต็มจำนวนผู้สมัครงานรายใหม่ ได้ตัดสินใจประ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker