BREAKING !! : ด่วน ! ตอนนี้วิกฤตขาดแคลนชิปเลวร้ายลงไปอีกขั้นหลังจากระยะเวลารอส่งมอบเพิ่มขึ้นสู่ระดับ All Time High ใหม่เป็น 17 สัปดาห์แล้ว

ล่าสุดภาวะขาดแคลนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตรถยนต์และ บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ต่ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker