BREAKING !! : ด่วน ! ล่าสุดประเทศจีนได้ออกมาเน้นย้ำถึง การสั่งห้ามสถาบันการเงินและบริษัททาง ด้านการชำระเงินไม่ให้ทำธุรกิจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency

error: Original Content By World Maker