BREAKING !! : ด่วน ! ล่าสุดอิสราเอลใช้การโจมตีทางอากาศสังหารเพิ่มอีก 42 คน ขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะโจมตีอย่างเต็มที่ต่อไป แม้จะมีความพยายามจากนานาชาติในการประนีประนอม

การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลล่าสุดในฉนวนกาซาคร่าชีวิตผู้คนไปอีกอย่างน้อย 42 คนในวันนี้ ขณะที่ Benjami […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker