BREAKING !! : ด่วน ! ความขัดแย้งอิสราเอล-ฮามาสยังทวีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลล่าสุดคร่าชีวิตไปอย่างน้อย 10 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพียงเด็ก

การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเมื่อต้นวันเสาร์ในฉนวนกาซาได้คร่าชีวิตชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย 10 คนซึ่งส่วน […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker