BREAKING !! : ด่วน ! ก.ล.ต. สหรัฐฯ เตือนถึงความเสี่ยงในการซื้อขาย Bitcoin Futures เป็นสินทรัพย์ที่มีการเก็งกำไรสูงและอาจมีการปั่นราคา !! พร้อมเตรียมกำกับดูแลและคุ้มครองนักลงทุนมากขึ้น

error: Original Content By World Maker