BREAKING !! : ด่วน ! ข้อมูลเชิงลึกล่าสุดระบุว่าวาฬ (Whale) ใน Bitcoin มีการเทขาย และมีแต่นักลงทุนรายย่อยที่เข้าไปซื้อ !! ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนถึงการปรับฐานซึ่งอาจหลุดระดับ 50,000 ดอลลาร์

ล่าสุดข้อมูลเชิงลึกจาก Blockchain แสดงให้เห็นว่านักลงทุนรายใหญ่หรือที่เรียกว่าวาฬ (Whale) กำลังลดการ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker