BREAKING !! : ด่วน ! ความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นทำให้ราคาค่าขนส่งพุ่งขึ้นสูงที่สุดในรอบ 10 ปี

ล่าสุดมีรายงานจาก Bloomberg ว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วได้ทำให้การขนส่งมีราคาแพงที่ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker