BREAKING !! : ด่วน ! แร่เหล็กพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแตะ All Time High ใหม่โดยเพิ่มขึ้น 10% ภายในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้น !! ดังนั้นระวัง เงินเฟ้อในภาค Real Sectors ให้ดี

ราคาแร่เหล็กในตลาด Futures ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเปิดการซื้อขายในวันจันทร์ ซึ่งถือเป็นการขยายตัวครั้งปร […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker